Oceanwake Yachting Inc. (Oyi.) 洋跡海洋休閒事業有限公司

TEL :

0912.980.440
+886.912.980.440 (Eng)

ADD :

946屏東縣恆春鎮南灣路230號
No.230, Nanwan Rd., Hengchun Township,
Pingtung County 946, Taiwan

WIRE :

第一銀行007 恆春分行
戶名: 洋跡海洋休閒事業有限公司
帳號: 75310056489服務據點Office - 南灣 NanWan Bay
屏東縣恆春鎮南灣路230號 (南灣YOHO收費停車場對面)
No.230, Nanwan Rd., Hengchun Township, Pingtung County
Google Map

登船地點Boarding - 後壁湖遊艇港 Houbihu Marina
屏東縣恆春鎮大光路79-43號 (後壁湖漁港旁)
No.79-43, Daguang Rd., Hengchun Township, Pingtung County
Google Map